Blanke Epoxygulve

Det blanke epoxygulv er velegnet til mindre industrier, som fx. medicinalindustrien, indkøbscentre, storkøkkener, lager, værksteder, kontorarealer osv. Eller også som et alternativ til klinker fx. i private hjem.

Fordele
Der er ingen opløsningsmidler i vore blanke epoxy typer, og de kræver derfor ikke åndedrætsværn. Kan skridsikres efter behov.

Belægningstykkelse
Fra 250 My til 6 mm afhængigt af hvor kraftigt et gulv, man har brug for.

Ulemper
Holder til en vandtemperaturpåvirkning op til 60 grader og egner sig ikke til industrier med rengøring af vand til over 60 grader celsius.

Navigation